Nime Inger nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Inger statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inger alla viiel mehel ja 106 naisel. Inger on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 776. naisenimi.

Vanim Inger on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inger on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Inger vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,89.

Kõige rohkem on eesnimega Inger sündinuid märtsis, kokku 12.