Nime Inger nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Inger statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inger alla viiel mehel ja 106 naisel. Inger on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 777. naisenimi.

Vanim Inger on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inger on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Inger vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,78.

Kõige rohkem on eesnimega Inger sündinuid märtsis, kokku 12.