Nime Ingi nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Ingi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingi 20 naisel. Ingi on populaarsuselt 1885. naisenimi.

Vanim Ingi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ingi on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 62).