Nime Ingi nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Ingi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingi 20 naisel. Ingi on populaarsuselt 1873. naisenimi.

Vanim Ingi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ingi on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).