Nime Ingmar nimepäev on 26. veebruar.

Eesnime Ingmar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingmar 254 mehel. Ingmar on populaarsuselt 425. mehenimi.

Vanim Ingmar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ingmar on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingmar vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,91.

Kõige rohkem on eesnimega Ingmar sündinuid märtsis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingmar Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,64.