Nime Ingmar nimepäev on 26. veebruar.

Eesnime Ingmar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingmar 253 mehel. Ingmar on populaarsuselt 424. mehenimi.

Vanim Ingmar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ingmar on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingmar vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,81.

Kõige rohkem on eesnimega Ingmar sündinuid märtsis, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingmar Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,68.