Nime Ingo nimepäev on 26. veebruar.

Eesnime Ingo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingo 46 mehel. Ingo on populaarsuselt 993. mehenimi.

Vanim Ingo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Ingo on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,69.

Kõige rohkem on eesnimega Ingo sündinuid juunis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.