Nime Ingvar nimepäev on 26. veebruar.

Eesnime Ingvar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingvar 148 mehel. Ingvar on populaarsuselt 568. mehenimi.

Vanim Ingvar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Ingvar on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingvar vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,20.

Kõige rohkem on eesnimega Ingvar sündinuid veebruaris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingvar Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.