Nime Ingvar nimepäev on 26. veebruar.

Eesnime Ingvar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingvar 149 mehel. Ingvar on populaarsuselt 562. mehenimi.

Vanim Ingvar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Ingvar on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingvar vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,49.

Kõige rohkem on eesnimega Ingvar sündinuid veebruaris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingvar Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,40.