Nime Inna nimepäev on 25. juuni.

Eesnime Inna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inna 2392 naisel. Inna on populaarsuselt 62. naisenimi.

Vanim Inna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inna on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Inna vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,23.

Kõige rohkem on eesnimega Inna sündinuid juulis, kokku 229.

Kõige populaarsem on eesnimi Inna Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,22.