Nime Inna nimepäev on 25. juuni.

Eesnime Inna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inna 2357 naisel. Inna on populaarsuselt 63. naisenimi.

Vanim Inna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inna on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Inna vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,39.

Kõige rohkem on eesnimega Inna sündinuid juulis, kokku 223.

Kõige populaarsem on eesnimi Inna Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,06.