Nime Innar nimepäev on 11. märts.

Eesnime Innar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Innar 170 mehel. Innar on populaarsuselt 526. mehenimi.

Vanim Innar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Innar on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Innar vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,77.

Kõige rohkem on eesnimega Innar sündinuid märtsis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Innar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,20.