Nime Inno nimepäev on 11. märts.

Eesnime Inno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inno 74 mehel. Inno on populaarsuselt 796. mehenimi.

Vanim Inno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Inno on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Inno vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,30.

Kõige rohkem on eesnimega Inno sündinuid märtsis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Inno Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,42.