Nime Irene nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Irene statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irene 358 naisel. Irene on populaarsuselt 402. naisenimi.

Vanim Irene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Irene on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Irene vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,97.

Kõige rohkem on eesnimega Irene sündinuid märtsis, kokku 41.