Nime Irene nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Irene statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irene 362 naisel. Irene on populaarsuselt 397. naisenimi.

Vanim Irene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Irene on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Irene vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,50.

Kõige rohkem on eesnimega Irene sündinuid märtsis, kokku 41.