Nime Irja nimepäev on 30. jaanuar.

Eesnime Irja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irja 269 naisel. Irja on populaarsuselt 459. naisenimi.

Vanim Irja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Irja on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Irja vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,27.

Kõige rohkem on eesnimega Irja sündinuid juunis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Irja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,21.