Nime Irja nimepäev on 30. jaanuar.

Eesnime Irja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irja 267 naisel. Irja on populaarsuselt 460. naisenimi.

Vanim Irja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Irja on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Irja vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,18.

Kõige rohkem on eesnimega Irja sündinuid juunis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Irja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,94.