Nime Irje nimepäev on 30. jaanuar.

Eesnime Irje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irje 34 naisel. Irje on populaarsuselt 1416. naisenimi.

Vanim Irje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Irje on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Irje vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,97.

Kõige rohkem on eesnimega Irje sündinuid juulis, kokku 6.