Nime Irma nimepäev on 31. märts.

Eesnime Irma statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irma 254 naisel. Irma on populaarsuselt 476. naisenimi.

Vanim Irma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Irma on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Irma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,28.

Kõige rohkem on eesnimega Irma sündinuid mais, kokku 31.