Nime Ita nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Ita statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ita 49 naisel. Ita on populaarsuselt 1168. naisenimi.

Vanim Ita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ita on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Ita vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,94.

Kõige rohkem on eesnimega Ita sündinuid veebruaris, kokku 7.