Nime Ita nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Ita statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ita 48 naisel. Ita on populaarsuselt 1192. naisenimi.

Vanim Ita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ita on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Ita vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,84.

Kõige rohkem on eesnimega Ita sündinuid veebruaris, kokku 7.