Nime Iti nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Iti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iti 221 naisel. Iti on populaarsuselt 523. naisenimi.

Vanim Iti on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Iti on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Iti vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,05.

Kõige rohkem on eesnimega Iti sündinuid juunis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Iti Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.