Nime Iti nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Iti statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iti 201 naisel. Iti on populaarsuselt 555. naisenimi.

Vanim Iti on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Iti on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 5).

Kõige populaarsem on eesnimi Iti vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,98.

Kõige rohkem on eesnimega Iti sündinuid septembris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Iti Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,28.