Nime Ivar nimepäev on 22. august.

Eesnime Ivar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivar 1480 mehel. Ivar on populaarsuselt 117. mehenimi.

Vanim Ivar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivar on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,23.

Kõige rohkem on eesnimega Ivar sündinuid aprillis, kokku 147.

Kõige populaarsem on eesnimi Ivar Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,56.