Nime Ivari nimepäev on 22. august.

Eesnime Ivari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivari 91 mehel. Ivari on populaarsuselt 715. mehenimi.

Vanim Ivari on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivari on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivari vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,65.

Kõige rohkem on eesnimega Ivari sündinuid augustis, kokku 12.