Nime Ivari nimepäev on 22. august.

Eesnime Ivari statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivari 91 mehel. Ivari on populaarsuselt 709. mehenimi.

Vanim Ivari on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivari on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivari vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,33.

Kõige rohkem on eesnimega Ivari sündinuid augustis, kokku 12.