Nime Ivi nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Ivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivi 572 naisel. Ivi on populaarsuselt 300. naisenimi.

Vanim Ivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivi on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,99.

Kõige rohkem on eesnimega Ivi sündinuid jaanuaris, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Ivi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.