Nime Ivi nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Ivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivi 563 naisel. Ivi on populaarsuselt 304. naisenimi.

Vanim Ivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivi on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,77.

Kõige rohkem on eesnimega Ivi sündinuid jaanuaris, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Ivi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.