Nime Ivo nimepäev on 22. august.

Eesnime Ivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivo 1470 mehel. Ivo on populaarsuselt 117. mehenimi.

Vanim Ivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivo on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,21.

Kõige rohkem on eesnimega Ivo sündinuid mais, kokku 151.

Kõige populaarsem on eesnimi Ivo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,51.