Nime Ivo nimepäev on 22. august.

Eesnime Ivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivo 1456 mehel. Ivo on populaarsuselt 119. mehenimi.

Vanim Ivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivo on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,90.

Kõige rohkem on eesnimega Ivo sündinuid mais, kokku 151.

Kõige populaarsem on eesnimi Ivo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,51.