Nime Jürgen nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Jürgen statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jürgen 658 mehel. Jürgen on populaarsuselt 234. mehenimi.

Vanim Jürgen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jürgen on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Jürgen vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,94.

Kõige rohkem on eesnimega Jürgen sündinuid aprillis, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Jürgen Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,34.