Nime Jürgo nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Jürgo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jürgo 29 mehel. Jürgo on populaarsuselt 1256. mehenimi.

Vanim Jürgo on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 10–14.

Jürgo on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Jürgo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,80.

Kõige rohkem on eesnimega Jürgo sündinuid mais, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Jürgo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.