Nime Jüri nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Jüri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jüri 4642 mehel. Jüri on populaarsuselt 14. mehenimi.

Vanim Jüri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jüri on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Jüri vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 93,49.

Kõige rohkem on eesnimega Jüri sündinuid aprillis, kokku 576.

Kõige populaarsem on eesnimi Jüri Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 50,89.