Nime Jüri nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Jüri statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jüri 5051 mehel. Jüri on populaarsuselt 13. mehenimi.

Vanim Jüri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jüri on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Jüri vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 97,30.

Kõige rohkem on eesnimega Jüri sündinuid aprillis, kokku 617.

Kõige populaarsem on eesnimi Jüri Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,24.