Nime Jüri nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Jüri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jüri 4786 mehel. Jüri on populaarsuselt 13. mehenimi.

Vanim Jüri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jüri on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Jüri vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 97,96.

Kõige rohkem on eesnimega Jüri sündinuid aprillis, kokku 593.

Kõige populaarsem on eesnimi Jüri Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 52,61.