Nime Jaagup nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jaagup statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaagup 295 mehel. Jaagup on populaarsuselt 391. mehenimi.

Vanim Jaagup on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaagup on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaagup vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,14.

Kõige rohkem on eesnimega Jaagup sündinuid juulis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaagup Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,82.