Nime Jaagup nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jaagup statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaagup 293 mehel. Jaagup on populaarsuselt 392. mehenimi.

Vanim Jaagup on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaagup on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaagup vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,42.

Kõige rohkem on eesnimega Jaagup sündinuid juulis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaagup Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,79.