Nime Jaak nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jaak statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaak 1684 mehel. Jaak on populaarsuselt 99. mehenimi.

Vanim Jaak on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaak on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaak vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,13.

Kõige rohkem on eesnimega Jaak sündinuid mais, kokku 176.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaak Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,69.