Nime Jaak nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jaak statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaak 1729 mehel. Jaak on populaarsuselt 98. mehenimi.

Vanim Jaak on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaak on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaak vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,30.

Kõige rohkem on eesnimega Jaak sündinuid mais, kokku 178.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaak Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,02.