Nime Jaan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Jaan statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaan 4267 mehel. Jaan on populaarsuselt 18. mehenimi.

Vanim Jaan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaan on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaan vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 89,24.

Kõige rohkem on eesnimega Jaan sündinuid juunis, kokku 763.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaan Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,94.