Nime Jaan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Jaan statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaan 3865 mehel. Jaan on populaarsuselt 23. mehenimi.

Vanim Jaan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaan on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaan vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 81,62.

Kõige rohkem on eesnimega Jaan sündinuid juunis, kokku 691.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaan Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 58,82.