Nime Jaana nimepäev on 15. august.

Eesnime Jaana statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaana 1035 naisel. Jaana on populaarsuselt 183. naisenimi.

Vanim Jaana on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaana on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaana vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,71.

Kõige rohkem on eesnimega Jaana sündinuid juunis, kokku 115.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaana Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.