Nime Jaanika nimepäev on 15. august.

Eesnime Jaanika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanika alla viiel mehel ja 1464 naisel. Jaanika on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 124. naisenimi.

Vanim Jaanika on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaanika on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,83.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanika sündinuid juunis, kokku 362.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanika Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,59.