Nime Jaano nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Jaano statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaano 101 mehel. Jaano on populaarsuselt 683. mehenimi.

Vanim Jaano on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaano on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaano vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,60.

Kõige rohkem on eesnimega Jaano sündinuid juulis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaano Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,92.