Nime Jaano nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Jaano statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaano 101 mehel. Jaano on populaarsuselt 686. mehenimi.

Vanim Jaano on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaano on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaano vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,67.

Kõige rohkem on eesnimega Jaano sündinuid juulis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaano Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,97.