Nime Jaanus nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Jaanus statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanus 3100 mehel. Jaanus on populaarsuselt 41. mehenimi.

Vanim Jaanus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaanus on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 69,04.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanus sündinuid juunis, kokku 399.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 43,84.