Nime Jaanus nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Jaanus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanus 3025 mehel. Jaanus on populaarsuselt 40. mehenimi.

Vanim Jaanus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Jaanus on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 70,36.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanus sündinuid juunis, kokku 390.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 41,85.