Nime Jaanus nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Jaanus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanus 3055 mehel. Jaanus on populaarsuselt 41. mehenimi.

Vanim Jaanus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaanus on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,14.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanus sündinuid juunis, kokku 394.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,56.