Nime Jakob nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jakob statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jakob 875 mehel. Jakob on populaarsuselt 185. mehenimi.

Vanim Jakob on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jakob on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Jakob vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 35,28.

Kõige rohkem on eesnimega Jakob sündinuid juunis, kokku 91.

Kõige populaarsem on eesnimi Jakob Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,36.