Nime Jan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Jan statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jan 818 mehel. Jan on populaarsuselt 204. mehenimi.

Vanim Jan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jan on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Jan vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,61.

Kõige rohkem on eesnimega Jan sündinuid juunis, kokku 97.

Kõige populaarsem on eesnimi Jan Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,39.