Nime Jan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Jan statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jan 836 mehel. Jan on populaarsuselt 197. mehenimi.

Vanim Jan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jan on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Jan vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,85.

Kõige rohkem on eesnimega Jan sündinuid juunis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Jan Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,72.