Nime Jana nimepäev on 15. august.

Eesnime Jana statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jana 2709 naisel. Jana on populaarsuselt 49. naisenimi.

Vanim Jana on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Jana on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Jana vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,10.

Kõige rohkem on eesnimega Jana sündinuid juunis, kokku 309.

Kõige populaarsem on eesnimi Jana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,46.