Nime Jana nimepäev on 15. august.

Eesnime Jana statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jana 2695 naisel. Jana on populaarsuselt 50. naisenimi.

Vanim Jana on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Jana on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Jana vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 35,99.

Kõige rohkem on eesnimega Jana sündinuid juunis, kokku 311.

Kõige populaarsem on eesnimi Jana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,08.