Nime Janek nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Janek statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janek 2501 mehel. Janek on populaarsuselt 60. mehenimi.

Vanim Janek on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Janek on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Janek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 90,62.

Kõige rohkem on eesnimega Janek sündinuid juunis, kokku 283.

Kõige populaarsem on eesnimi Janek Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,69.