Nime Janika nimepäev on 15. august.

Eesnime Janika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janika alla viiel mehel ja 777 naisel. Janika on populaarsuselt 5308. mehenimi ja 234. naisenimi.

Vanim Janika on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Janika on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Janika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,77.

Kõige rohkem on eesnimega Janika sündinuid juunis, kokku 132.

Kõige populaarsem on eesnimi Janika Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,94.