Nime Janika nimepäev on 15. august.

Eesnime Janika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janika alla viiel mehel ja 776 naisel. Janika on populaarsuselt 5215. mehenimi ja 234. naisenimi.

Vanim Janika on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Janika on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Janika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,15.

Kõige rohkem on eesnimega Janika sündinuid juunis, kokku 132.

Kõige populaarsem on eesnimi Janika Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,06.