Nime Janne nimepäev on 15. august.

Eesnime Janne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janne 10 mehel ja 828 naisel. Janne on populaarsuselt 2368. mehenimi ja 222. naisenimi.

Vanim Janne on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Janne on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Janne vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,47.

Kõige rohkem on eesnimega Janne sündinuid juunis, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Janne Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,99.