Nime Janne nimepäev on 15. august.

Eesnime Janne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janne 10 mehel ja 834 naisel. Janne on populaarsuselt 2337. mehenimi ja 223. naisenimi.

Vanim Janne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Janne on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Janne vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,88.

Kõige rohkem on eesnimega Janne sündinuid juunis, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Janne Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,91.