Nime Janno nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Janno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janno 1295 mehel. Janno on populaarsuselt 139. mehenimi.

Vanim Janno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Janno on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Janno vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,16.

Kõige rohkem on eesnimega Janno sündinuid juunis, kokku 163.

Kõige populaarsem on eesnimi Janno Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,56.