Nime Janno nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Janno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janno 1297 mehel. Janno on populaarsuselt 138. mehenimi.

Vanim Janno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Janno on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Janno vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,00.

Kõige rohkem on eesnimega Janno sündinuid juunis, kokku 163.

Kõige populaarsem on eesnimi Janno Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,10.