Nime Jasper nimepäev on 20. oktoober.

Eesnime Jasper statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jasper 550 mehel. Jasper on populaarsuselt 268. mehenimi.

Vanim Jasper on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Jasper on keskmiselt 8 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Jasper vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 30,69.

Kõige rohkem on eesnimega Jasper sündinuid juulis, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Jasper Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,82.