Nime Jass nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jass statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jass 49 mehel. Jass on populaarsuselt 964. mehenimi.

Vanim Jass on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Jass on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Jass vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Jass sündinuid septembris, kokku 7.