Nime Jass nimepäev on 25. juuli.

Eesnime Jass statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jass 49 mehel. Jass on populaarsuselt 971. mehenimi.

Vanim Jass on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Jass on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Jass vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,00.

Kõige rohkem on eesnimega Jass sündinuid juulis, kokku 7.