Nime Jete nimepäev on 20. jaanuar.

Eesnime Jete statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jete 147 naisel. Jete on populaarsuselt 664. naisenimi.

Vanim Jete on vanuserühmas 35–39, noorim vanuserühmas 0–4.

Jete on keskmiselt 7 aasta vanune (mediaanvanus on 4).

Kõige populaarsem on eesnimi Jete vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,05.

Kõige rohkem on eesnimega Jete sündinuid jaanuaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Jete Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,62.