Nime Joakim nimepäev on 29. märts.

Eesnime Joakim statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Joakim 27 mehel. Joakim on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Joakim on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Joakim on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Joakim vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,43.

Kõige rohkem on eesnimega Joakim sündinuid augustis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Joakim Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,37.