Nime Joel nimepäev on 14. juuli.

Eesnime Joel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Joel 617 mehel. Joel on populaarsuselt 252. mehenimi.

Vanim Joel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Joel on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Joel vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,88.

Kõige rohkem on eesnimega Joel sündinuid juulis, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Joel Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,84.