Nime Joel nimepäev on 14. juuli.

Eesnime Joel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Joel 622 mehel. Joel on populaarsuselt 254. mehenimi.

Vanim Joel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Joel on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Joel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,60.

Kõige rohkem on eesnimega Joel sündinuid juulis, kokku 65.

Kõige populaarsem on eesnimi Joel Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,95.