Nime Johan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Johan statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Johan 352 mehel. Johan on populaarsuselt 351. mehenimi.

Vanim Johan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Johan on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Johan vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,77.

Kõige rohkem on eesnimega Johan sündinuid jaanuaris, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Johan Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,39.