Nime Johan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Johan statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Johan 342 mehel. Johan on populaarsuselt 354. mehenimi.

Vanim Johan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Johan on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Johan vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,06.

Kõige rohkem on eesnimega Johan sündinuid jaanuaris, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Johan Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,25.