Nime Johanna nimepäev on 15. august.

Eesnime Johanna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Johanna 1156 naisel. Johanna on populaarsuselt 165. naisenimi.

Vanim Johanna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Johanna on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Johanna vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,18.

Kõige rohkem on eesnimega Johanna sündinuid aprillis, kokku 111.

Kõige populaarsem on eesnimi Johanna Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.