Nime Johanna nimepäev on 15. august.

Eesnime Johanna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Johanna 1147 naisel. Johanna on populaarsuselt 170. naisenimi.

Vanim Johanna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Johanna on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Johanna vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,30.

Kõige rohkem on eesnimega Johanna sündinuid aprillis, kokku 111.

Kõige populaarsem on eesnimi Johanna Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,52.