Nime Johannes nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Johannes statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Johannes 1188 mehel. Johannes on populaarsuselt 147. mehenimi.

Vanim Johannes on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Johannes on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Johannes vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,39.

Kõige rohkem on eesnimega Johannes sündinuid juulis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Johannes Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,47.