Nime Jolanta nimepäev on 3. juuni.

Eesnime Jolanta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jolanta 37 naisel. Jolanta on populaarsuselt 1368. naisenimi.

Vanim Jolanta on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 5–9.

Jolanta on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Jolanta vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,67.

Kõige rohkem on eesnimega Jolanta sündinuid mais, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Jolanta Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,18.