Nime Joonas nimepäev on 29. märts.

Eesnime Joonas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Joonas 984 mehel. Joonas on populaarsuselt 174. mehenimi.

Vanim Joonas on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Joonas on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Joonas vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,25.

Kõige rohkem on eesnimega Joonas sündinuid juunis, kokku 95.

Kõige populaarsem on eesnimi Joonas Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,06.