Nime Joonas nimepäev on 29. märts.

Eesnime Joonas statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Joonas 974 mehel. Joonas on populaarsuselt 174. mehenimi.

Vanim Joonas on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Joonas on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Joonas vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,56.

Kõige rohkem on eesnimega Joonas sündinuid juunis, kokku 94.

Kõige populaarsem on eesnimi Joonas Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,88.