Nime Joosep nimepäev on 19. märts.

Eesnime Joosep statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Joosep 1316 mehel ja alla viiel naisel. Joosep on populaarsuselt 135. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Joosep on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Joosep on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Joosep vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,89.

Kõige rohkem on eesnimega Joosep sündinuid aprillis, kokku 124.

Kõige populaarsem on eesnimi Joosep Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.