Nime Juhan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Juhan statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juhan 860 mehel. Juhan on populaarsuselt 191. mehenimi.

Vanim Juhan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juhan on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Juhan vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,26.

Kõige rohkem on eesnimega Juhan sündinuid mais, kokku 100.

Kõige populaarsem on eesnimi Juhan Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,76.