Nime Juhan nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Juhan statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juhan 878 mehel. Juhan on populaarsuselt 188. mehenimi.

Vanim Juhan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juhan on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Juhan vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,49.

Kõige rohkem on eesnimega Juhan sündinuid mais, kokku 103.

Kõige populaarsem on eesnimi Juhan Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,56.