Nime Juho nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Juho statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juho 53 mehel. Juho on populaarsuselt 926. mehenimi.

Vanim Juho on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Juho on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Juho vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.

Kõige rohkem on eesnimega Juho sündinuid märtsis, kokku 7.