Nime Julia nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Julia statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Julia 4421 naisel. Julia on populaarsuselt 17. naisenimi.

Vanim Julia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Julia on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Julia vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 83,96.

Kõige rohkem on eesnimega Julia sündinuid juulis, kokku 527.

Kõige populaarsem on eesnimi Julia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 62,60.