Nime Julia nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Julia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Julia 4389 naisel. Julia on populaarsuselt 18. naisenimi.

Vanim Julia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Julia on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Julia vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 84,64.

Kõige rohkem on eesnimega Julia sündinuid juulis, kokku 518.

Kõige populaarsem on eesnimi Julia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 62,26.