Nime Julia nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Julia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Julia 4401 naisel. Julia on populaarsuselt 18. naisenimi.

Vanim Julia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Julia on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Julia vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 84,55.

Kõige rohkem on eesnimega Julia sündinuid juulis, kokku 519.

Kõige populaarsem on eesnimi Julia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,89.