Nime Julius nimepäev on 12. aprill.

Eesnime Julius statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Julius 107 mehel. Julius on populaarsuselt 663. mehenimi.

Vanim Julius on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Julius on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Julius vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,01.

Kõige rohkem on eesnimega Julius sündinuid juulis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Julius Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,60.